Nader Hakimi Fard, porteføljeforvalter i Storebrand

Slik finner vi løsningsselskaper

Et besøk på produksjonsanlegget til selskapet NKT, er sentralt for Storebrands tro på denne aksjen fremover.

By  Nader Hakimi Fard, porteføljeforvalter i Storebrand
ARTICLE · PUBLISHED 01.02.2024

Jeg vil gjerne gi dere et innblikk på hvordan vi jobber i “Team Solutions” i Storebrands kapitalforvaltning. Teamet består av fire forvaltere med ansvar for våre løsningsfond.

Nylig besøkte jeg produksjonsanlegget til NKT, et dansk selskap som driver med kraftkabelteknologi. Basert på det vi observerte på bakken, har NKT gitt oss mer tillit til at det er et ekte løsningsselskap, som sikrer bedre tilkobling, bokstavelig talt midt i energiomstillingen som er i gang. La meg forklare hvorfor.

Tre selskaper dominerer markedet for høyspent likestrømsoverføring (HVDC) i Europa: Prysmian Group, Nexans og NKT. Alle tre selskapene er for øyeblikket beholdninger i Storebrand Renewable Energy. Mens alle tre selskapene drar nytte av makrotrendene, tilfører de ulike kvaliteter til fondets portefølje.

Prysmian er mer diversifisert med en produktportefølje som også inkluderer kabler for telekomindustrien, bygninger og jernbaner. Mens Nexans også har en variert portefølje, er selskapet på en reise for å fokusere og bli en ren elektrifiseringsaktør. NKT tilbyr en renere eksponering for HVDC-overføring.

Hvorfor er dette viktig?

Kraftkabler er viktig for overgangen til fornybare energisystemer. Overgangen fra fossile kilder til vann, vind og sol har akselerert de siste årene, men for å levere på målene som er satt av land over hele verden, trenger vi mer. Vi trenger å transportere mer også – og da må vi snakke vi om behov for mer kraftnett, ikke bare mer strømproduksjon.

Strømnettet er et komplekst, sammenkoblet system som bringer sammen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet. Og det er en kritisk del av infrastrukturen. Det må takle både korte og langsiktige svingninger i både produksjon og forbruk.

Innfasingen av mindre, fornybare kilder i strømnettet utgjør en utfordring, ettersom kraftnettene opprinnelig ble designet for å imøtekomme store, sentraliserte forsyningspliktige kraftverk.

Vi trenger betydelige endringer i våre nettverkssystemer for å sikre at fornybare energiressurser kan brukes med lite energitap. Disse endringene krever enorme mengder investeringer.

En investeringsmulighet

Ifølge Bloomberg NEF (BNEF) ble det i 2022 investert 274 milliarder dollar i strømnettet. Dette er imidlertid ikke nok: BNEF anslår at denne årlige utgiften må stige til nesten 1000 milliarder dollar innen 2050 for å kunne følge en netto-null-bane som støtter mer kapasitet, betjener ny etterspørsel og erstatter eksisterende infrastruktur.

Alt dette betyr for oss i Solutions-teamet at strømnettet gir store investeringsmuligheter.

Et av områdene vi finner interessante er høyspent likestrømsoverføring (HVDC). Ifølge BNEF er et samlet europeisk kraftsystem godt på vei, drevet av mer fornybar energiproduksjon, spesielt havvind, og større overføringer mellom land. EU har satt som mål at minst 15 % av nettet skal være koblet sammen innen 2030. BNEF peker på HVDC-overføring som avgjørende for å realisere det.

Å produsere HVDC-kabler er en kompleks prosess som tar tid og der kvalitet er viktig. Det er en bransje det er vanskelig å etablere seg i som nykommer, og det forklarer markeds-konsentrasjonen blant de tre selskapene som er nevnt. Etterspørselen er høy og NKT har nylig kunngjort at selskapet vil investere rundt 1 milliard euro i denne virksomheten ved å bygge en ny fabrikk, inkludert et tredje ekstruderingstårn i Karlskrona i Sverige, og et nytt markedsledende kraftkabelfartøy for å levere på den rekordhøye ordrebeholdningen og være godt posisjonert for fortsatt sterke markedsutsikter.

Derfor drar vi på besøk

I Team Solutions bygger vi porteføljene kontinuerlig. Eksisterende selskaper og potensielle kandidater overvåkes hele tiden. Vi ser på selskapenes tematiske styrke, økonomiske avkastning og tilpasning til SDG-målene.

Et av verktøyene vi har er å møte selskapene og se løsningene de beskriver i rapporter med egne øyne. Det hjelper oss å velge potensielle selskaper, overvåke eksisterende beholdninger og samle verdifull bransjeinnsikt. Besøket gir også en mulighet til å ha en dialog om mulighetene og utfordringene i markedene med menneskene som styrer selskapet.

Et besøk på et produksjonsanlegg som dette, gir bedre forståelse av produksjonsprosessen og sluttproduktene til selskapet. Innsikten kan også brukes når man sammenligner og evaluerer andre selskaper.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no.

Historical returns are no guarantee of future returns. Future returns will depend, among other things, on market developments, the manager's skills, the fund's risk profile and management fees. The returns can be negative as a result of price losses. There is risk associated with investments in the fund due to market movements, developments in currency, interest rates, economic conditions, industry- and company-specific conditions. Before investing, customers are advised to familiarize themselves with the fund's key information and prospectus, which contains further information about the fund's characteristics and costs.